Morți degeaba, eroi necinstiți- 1989

Liviu Perisan, mare dreptate ai și mă bucur că te cunosc !

Despre adevărații eroi ai Revoluției :

”Nu merităm să trăim în lumina făcută de lumânările aprinse la priveghiul lor! Nu merităm să respirăm aerul pe care l-au facut respirabil prin îngrăşarea lui cu ultima lor suflare! Dacă ar fi să fiu stăpânul istoriei şi să o pot edita din butoane ca un fel de photoshop, sincer, de dragul morţilor, anulam revoluţia. Cu riscul de a rămâne cu tovarăşul, anulam revoluţia şi salvam vieţile celor care au murit atunci.
Ceauşescu oricum cădea şi poate că, într-o cădere mai târzie şi mult mai paşnică lua cu el în mormântul istoriei toate slugile lui comuniste, toţi securiştii avari şi cinici care nu ar mai fi putut să se înalţe în vârful societăţii folosind scări făcute din oase de eroi ai revoluţiei.
Sigur nu a meritat ca ei să moară pentru ca aceiaşi securişti şi comunişti de dinainte sau urmaşii lor să fure, să conducă şi să mintă la nesfârşit.

Sigur nu au meritat să moară pentru ca noi să ascultăm manele şi să grohăim de plăcere citind CanCan. Nici să scuipăm seminţe în Rolls Royce şi să votăm la putere timp 20 de ani tocmai pe călăii lor. Sigur nu a meritat ca ei să intre în pământ ca să ne săturăm noi de occident. Iar acest occident să vină servit în porţie dublă la MC Donalds şi la tv.
Nu a meritat când văd cine face politică şi câştigă alegerile, cine ne minte, cine ne mulge zi de zi, adică

EXACT ACEIAŞI ÎMPOTRIVA CĂRORA EI AU LUPTAT ÎN DECEMBRIE 1989.

Nu a meritat ca ei să moară pentru că noi nu am fost în stare să luptăm pentru visul lor şi am ajuns o turmă de oi condusă de nişte lepre securiste.
Da, eu cred că trebuiau cruţaţi, Revoluţia trebuia amânată şi făcută de catifea!
Şi cu toate astea A FOST! A FOST CEL MAI FRUMOS LUCRU DE LA UNIRE PÂNĂ AZI.
Eu, tu, noi avem de răspuns însă la o întrebare.

Morții ne întreabă de sub pământ: La revoluţie am murit degeaba?

Ai o viaţă să le răspunzi cu NU! Nu ați murit degeaba!
Dumnezeu să-i odihnească în pace şi pe noi să ne ierte!

P.S.
Încă ne mai clădim istoria cu sânge în loc să o clădim cu mintea şi sufletul.

P.S. 2 Doresc să împrumut celor care vor să afle cum s-a desfășurat filmul evenimentelor din Decembrie 1989 ”Crimele revoluției – sângeroasa diversiune a KGB-iștilor din FSN”  Este o carte document scrisă de Grigore Cartianu ( o mică recenzie accesand link-ul cărții)!

Antifurt pentru bagaje…

Știu că sună interesant „antifurt pentru bagaje” și tocmai de aceea am hotărât să nu ratez subiectul! Cei care călătoresc mult știu că inevitabil intervine oboseala pe parcursul călătoriei. Nu ar fi probleme dacă ar fi o călătorie cu mijloacele proprii de transport. Dar dacă ești în mijloace de transport în comun, cum ai grijă de bagaje? Cum ai grijă de ele daca pleci cu trenul de la București și mergi până în Moldova? Botoșani, Suceava sau Iași sunt destinații în care ajungi după cel puțin 7 ore. Timp suficient încât de oboseală să vrei să te culci. Știm cu toții că există multe persoane care riscă să-și însușească un bagaj aparținând altei persoane. Furtul a fost dintotdeauna o sursă de venit pentru o parte din cetățeni patriei. Nu de alta, dar blândețea prevederilor Codului Penal asigură un stres minim chiar și în cazul în care hoțul este prins de polițiști.

Răspunsul mi-a fost oferit zilele acestea de o doamnă care călătorea tocmai pe o rută așa de mare. Nu mai țin suspansul și vă prezint antifurtul de bagaje.
Vizualizați fotografia și veți vedea cum arată un antifurt de bagaje…

Drumuri bune, fără griji…

P.S. … nu recomand acest antifurt de bagaje… 🙂

Contravenții care pot fi constatate în tren H.G. 203/1994


Acest articol dorește să aducă lămuriri rapide persoanelor care doresc să afle faptele pentru care polițiștii de la transporturi feroviare sau angajații CFR pot aplica sancțiuni contravenționale persoanelor care le comit.

<h2>Necunoașterea legislației NU absolvă pe nimeni de răspundere!</h2>

Dacă vreți să fiți informați o să vă public Hotărârea de Guvern numărul 203 din 1994 care stabilește contravențiile și sancțiunile faptelor ce se pot comite cu ocazia călătoriei cu trenul.

Aveți atenție și fiți civilizați cu toate că amenzile nu sunt chiar aspre. Pe acest subiect va spun de la început că tuturor sancțiunilor li se aplică posibilitatea achitării a jumătate din amendă in termen de 15 zile.

Art.1. Faptele  care constituie  contravenţii la normele privind transporturile  pe căile ferate române, sancţiunile  care se aplică şi organele  împuternicite  să  constate  şi să  sancţioneze aceste fapte  sunt cele stabilite  în HG 203/2004;

Art.2. – Constituie contravenţie la normele privind transporturile pe căile ferate române următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite  în astfel de  condiţii încât  potrivit legii  penale, săfie considerate  infracţiuni  ;

1-intrarea pe peroanele  staţiilor stabilite de S N C F R , fără bilet de peron ;

2-refuzul de a elibera  locul ocupat, care nu corespunde cu cel prevăzut în legitimaţia de călătorie, precum şi  refuzul de a ceda  altor călători locurile ocupate  în plus, în mod abuziv sauîn compartimentul rezervat pentru “mama şi copilul” atunci când  nu are drept la acesta

3călătoria cu legitimaţie de călătorie  fără supliment de tren, tichet de rezervare a locului, supliment de cuşetă, pat sau cabină, la o clasă superioară aceleia pentru care posedălegitimaţia  sau pe o rută ocolitoare, precum şi continuarea călătoriei  întrerupte cu legitimaţia nevizată, în cazul în care  viza este obligatorie, dacă nu se achită pe loc tarifele corespunzătoare  ;

4-vinderea cu suprapreţ a unei legitimaţii de călătorie   ;

5-vinderea de legitimaţii de călătorie  în alte locuri decât cele stabilite de  SNCFR, sau de persoane neautorizate de aceasta  ;

6-călătoria  pe bază de legitimaţii de călătorie gratuite abonament sau de legitimaţie de călătorie cu reducere, fără a prezenta  actul de identitate sau doveditor  din care să rezulte dreptul la aceasta ;

7-călătoria fără legitimaţie de călătorie şi refuzul de a plăti  taxele tarifare  de către călători, călătoria  cu legitimaţie de călătorie nevizată la plecare  în cazurile în care viza este obligatorie sau pe baza unei legitimaţii de călătorie  al cărei termen de valabilitate  a expirat, ori care a fost  eliberată  pentru o staţie de destinaţie  ce  a fost depăşită, sau care aparţine unei alte persoane, în cazul legitimaţiilor nominale  ori ale căror date au fost modificate, precum şi continuarea  călătoriei întrerupte  în cazul  când se folosesc legitimaţii care nu dau dreptul laîntreruperi, dacă nu se achite loc tarifele corepunzătoare. Militarilor în termen  şi asimilaţilor acestora li se aplică  masuri disciplinare  potrivit  art. 44 din Ordonanţa Guvernului României nr 2 / 2001 ;

8-pătrunderea, staţionarea sau călătoria  în trenuri  de  marfă, de lucru, de probă speciale, trenuri- macara, pluguri de zăpadă, pe tendere, în vagoane  de bagaje, de manipulaţie, de poştă, de încălzit  trenurile, în cabinele de conducere ale automotoarelor  şi în drezine , fără legitimaţie de călătorie  sau autorizaţie valabilă  pe aceste  trenuri sau vehicule  ;

 9-fumatul  în sălile de aşteptare, din staţii, în compartimente, în vagoane, precum şi în alte locuri  unde interzicerea fumatului este adusă la cunoştinţă prin afişe sau semne corespunzătoare;

 10-transportul în vagoanele  de călători  al păsărilor sau animalelor vii cu excepţia cazurilor prevăzute in Normele Uniforme de Transport, al bagajelor care depăşesc limitele de volum şi greutate  stabilite de  SNCFR, sau care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de tarif  sau alte dispoziţii legale, în absenţa vagonului de bagaje sau dacă se refuză predarea lor la acesta  cu plata tarifelor  corespunzătoare ;

11-exercitarea comerţului în trenuri  sau staţii fără autorizaţie eliberată de organele de cale ferata sau alte organe  competente;

12-lipirea de afişe, răspândirea  de pliante  publicitare în trenuri sau staţii, fără acordul scris dat de unităţile  de cale ferată ;

13-intrarea sau staţionarea  persoanelor  neautorizate  în incinta  unităţilor de cale ferată  unde accesul este interzis prin afişe sau semne corespunzătoare, precum şi refuzul de a-l părăsi deîndată;

16-deschiderea uşilor exterioare ale vagoanelor în timpul cât trenul se află în mers, blocarea uşilor exterioare şi frontale  ale vagoanelor în timpul staţionării trenurilor , folosirea  closetelor vagoanelor  în timpul opririi şi staţionării trenurilor;

17-apelarea la mila călătorilor sau practicarea jocurilor de noroc  în trenuri sau în  unităţile  de cale ferată;

18-spargerea geamurilor vagoanelor, mijloacelor  de remorcare  sau clădirilor  aflate în proprietatea  căilor ferate ;

19-tulburarea fără drept a liniştii călătorilor  prin producerea de zgomote  cu orice aparat sau obiect  ori prin strigăte, larmă sau alte  forme ;

20.-comportarea necuviincioasă şi ţinuta necorespunzătoare  faţă de ceilalţi călători şi faţă de personalul căilor ferate aflat în exerciţiul funcţiunii  ori împiedicarea acestuia de a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu ;

21-provocarea de scandal în mijloacele de transport sau în incinta  unităţilor de cale ferată;

22-refuzul călătorilor- consumatori de a părăsi vagonul- restaurant sau vagonul – bar  după ora de închidere sau la cererea îndreptăţită a unui salariat  care deserveşte vagonul respectiv ;

23-fumatul în incinta magaziilor de marfuri, bagaje sau mesagerii, în depozite, în apropierea marfurilor inflamabile  sau explozibile  sau în alte locuri  unde  interzicerea fumatului  este adusăla cunştinţă prin afişe  sau semne  corespunzătoare ;

24-călătoria  pe scări tampoane  sau pe acoperişul vagoanelor  din trenurile de călători , urcarea sau coborârea  din vagoane  prin alt loc decât cel permis

27-acţionarea semnalului de alarmă  şi a frânei de mână a vagoanelor pentru motive nejustificate de un pericol iminent  pentru siguranţa  trenului  sau a  călătorilor;

28-acţionarea elementelor , instalaţiei de frână  montate  în exteriorul  vagoanelor, izolarea sau punerea în functiune a acestora de către  persoane neautorizate  ;

30-aruncarea de obiecte  de orice fel  pe fereastră sau pe uşa vagonului;

31-aruncarea asupra călătorilor  sau asupra mijloacelor de transport feroviar cu pietre  sau cu alte obiecte, cu substanţe inflamabile, iritante  ori cu efect paralizant, corosive sau care murdăresc  ;

34-scrierea sau desenarea neautorizată, pe pereţii clădirilor, sau ai vagoanelor, murdărirea clădirilor, vagoanelor, instalaţiilor, spaţiilor  din incinta  staţiilor şi din zona căilor ferate, dezlipirea  sau distrugerea, fără drept, a reclamelor, anunţurilor şi afişelor

39-transportul în vagoanele de călători, de bagaje şi mesagerii al obiectelor, sau substanţelor inflamabile, explosive, radioactive, urât mirositoare  sau otrăvitoare ori a altor materii şi obiecte periculoase ,care potrivi legii nu sunt permise  la transport  ;

44-deteriorarea vagoanelor  prin distrugerea  sau sustragerea  mobilierului, instalaţiilor, accesoriilor  şi a  altor materiale ;

45-deteriorarea  instalaţiilor  şi a altor  bunuri  din incinta staţiilor sau din linie curentă, precumşi modificarea  amplasamentului  sau poziţiei  instalaţiilor sau lucrărilor  din zona căii ferate ;

46-degradarea, clădirilor, peroanelor, grădinilor parcurilor şi plantaţiilor  din staţii  sau zona căii ferate;

49-ocuparea, fără autorizaţie ( aprobare ) eliberată de către organele competente  de cale ferată, a unor spaţii  sau suprafeţe  de terenuri  din staţii sau din zona  căilor ferate, în scopul exercitării  de activităţii  comerciale  ori de altă natură, precum şi a depozitarea  de materiale;

51-depozitarea de gunoaie, reziduuri industriale, carcase de maşini  sau utilaje în zona căii ferate, infestarea  cu substanţe  poluante  sau dejecţii  de reziduuri  de orice natură în şanţurile de scurgere  a apelor  ori în zona căii ferate;

52-pătrunderea  fără autorizaţie  specială, în spaţiile feroviare  (staţii, peroane, sali de aşteptare, camera mama şi copilul, biroul de miscare, tranzit, rampe de încarcare -descarcare, magazii de marfuri, garnituri de trenuri  în aşteptare, în trenurile  de călători  în  circulaţie  şi alte asemenea), având  cu sine  substanţe  inflamabile  interzise la transport ori primite în anumite condiţii  sau altele asemenea care pot provoca  avarierea, degradarea  sau distrugerea materialului rulant, a instalaţiilor, a aparatelor de cale ferată, a clădirilor  şi altor  unităţi ale căii ferate ;

53-pătrunderea  în zona căii ferate, fără autorizaţie  specială cu substanţe  radioactive generatoare de infrasunete sau surse de laser active  .

 Art. 3. – Contravenţiile prevăzute la art. 2 se sancţionează după cum urmează:

  1. a) cu amendă de la 100 lei la 250 lei, cele de la pct. 1 şi 3;
  2. b) cu amendă de la 100 lei la 300 lei, cele de la pct. 9 şi 12;
  3. c) cu amendă de la 250 lei la 400 lei, cele de la pct. 2, 6, 7, 8, 10, 16, 19, 23, 24 şi 34;
  4. d) cu amendă de la 300 lei la 600 lei, cele de la pct. 38;
  5. e) cu amendă de la 350 lei la 800 lei, cele de la pct. 14, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 35 şi 40;
  6. f) cu amendă de la 500 lei la 750 lei, cele de la pct. 4, 5, 11, 18, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 43 şi 47;
  7. g) cu amendă de la 400 lei la 500 lei, cele de la pct. 36, 39, 41, 42, 46, 49, 50 şi 51;
  8. h) cu amendă de la 600 lei la 900 lei, cele de la pct. 52 şi 53.

    Mărfurile şi produsele care au servit sau au fost destinate să servească la săvârşirea vreuneia dintre faptele prevăzute la art. 2 pct. 11, precum şi sumele de bani şi lucrurile dobândite în mod vădit prin săvârşirea contravenţiei prevăzute la art. 2 pct. 17 se confiscă şi se valorifică în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Confiscarea se duce la îndeplinire de organul care a dispus această măsură.

    În cazul faptelor prevăzute la art. 2 pct. 41, 42, 43, 46, 47 şi 53, contravenientul este obligat şi la plata despăgubirilor pentru recuperarea pagubelor produse prin contravenţie.

    Art. 4 – Constatarea  contravenţiilor se face de către şefii  de staţii, operatorii programatori, impegaţii  de mişcare , şefii de tren, şefii de manevră conductorii de tren , magazinerii, veghetorii  de încărcare, şefii depourilor  de locomotive, şefii remizelor  de locomotive, şefii reviziilor de vagoane, revizorii tehnici de vagoane, şefii secţiilor de întreţinere  a căii ferate, picherii, maiştrii, şefii  de districte linii, lucrări  de artă şi clădiri, şefii secţiilor şi districtelor  de electrificare, centralizare şi telecomenzi  din unităţile din structura  SNCFR , pentru contravenţiile săvîrşite  în sfera  lor de activitate. Pot constata  contravenţii şi alţi angajaţi  ai căilor ferateîmputerniciţi în acest scop  de către Societatea Naţional Căilor Ferate  Române, precum şi ofiţeriişi subofiţerii din Poliţia  pentru transporturi  feroviare  din cadrul Ministerului  de Interne  şi de ofiţeri   şi subofiţerii   transporturilor militare  din Ministerul Apărării  Naţionale, pentru călătorii ce utilizează  documentele militare  de transport  .

    Art.5– Persoanele menţionate la  art 4  aliniat  1 cu excepţia  şefilor de manevră, magazinerilor şi veghetorilor de încărcare, sunt  în drept să aplice sancţiunea  pentru contravenţiile constatate .

            În cadrul contravenţiilor constatate de şefii de manevră, magazineri  şi veghetorii deîncărcare, sancţiunile se aplică de către  impegaţii de mişcare, operatorii programatori sau şefii de  staţii .

            În cazul contravenţiilor constatate de organele împuternicite  de SNCFR, sancţiunile se aplică de şefii de tren pentru contravenţiile constatate  în tren, iar pentru cele constatate  în unităţile  de cale ferată sancţiunile se aplică de şefii acestor unităţi .

Ofiţerii şi subofiţerii  din Poliţia  pentru transporturi feroviare , precum şi ofiţerii şi subofiţerii din transporturile militare, în lipsa organelor SNCFR  sunt  în  drept să  aplice  sancţiunea pentru  contravenţiile prevăzute la  art 2 pctele ; 1, 2, 4 , 5, 9 , 11 la 24 , 27 la 35 şi  41 la 49  .

Pentru contravenţiile prevăzute la celelalte puncte, sancţiunea se aplică  de organele  de cale ferată menţionate  la art 4 , împuternicite  să aplice  sancţiuni

  Art. 6 –  Despăgubirile  datorate pentru pagubele  materiale  cauzate  prin săvîrşirea contravenţiilor  prevăzute la  art 2 , se stabilesc  de regulă, o dată cu aplicarea  amenzii sau prin deviz, pe baza  tarifelor  în vigoare la data săvîrşirii  contravenţiei  prinse în lista anexă  la instrucţia de tratarea lipsurilor şi vătămărilor la vagoane nr 271, sau în alte instrucţiuni aprobate de către SNCFR  .

În cazul producerii de lipsuri şi degradări la mijloacele de transport aparţinând  altor administraţii de cale ferată, pentru care SNCFR, achită despăgubirile în valută , valoarea ce va fi suportată de contravenient  se va stabili  ţinându-se  seama de cursul  de schimb valutar în vigoare  la data producerii pagubei .

Procesele verbale de constatare a contravenţiilor întocmite de ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Poliţia  pentru transporturi feroviare , în care se prevede plata  despăgubirilor, precum  şi celeîntocmite pentru contravenţiile menţionate  la art 2 pctele 3,  6 la 8  ,10, 25 26  si 36 la 40  se vor trimite  regionalelor  de căi ferate  în raza cărora s-a săvârşit contravenţia . Tot odată, pentru militarii din Ministerul Apărării Naţionale ,copii de pe procesele verbale de constatare a contravenţiilor se vor trimite  serviciilor regionale  de transporturi militare şi respectiv direcţiei secretariat .

  Art. 7– În cazul contravenienţilor  care nu au avut asupra lor actul de identitate, legitimaţia militară, ordinul militar de serviciu, sau dacă de pe actul prezentat  nu s-a putut stabili exact domiciliu, iar pentru identificarea acestora SNCFR  a achitat  taxele solicitate de organele de paşapoarte, poliţie sau financiare,  după caz, la care s-a intervenit  pentru comunicarea  datelor necesare, contravenienţii vor suporta si contravaloarea taxelor de identificare .

  Art. 8 – Sancţiunea aplicată  pentru contravenţiile prevăzute  în prezenta hotarâre, săvârşite de salariaţi  din sectoarele  de activitate ale SNCFR, nu înlătură  posibilitatea de a se aplica  şi sancţiuni disciplinare .

  Art.9 – Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei  cel în cauză  poate face plângere  în termen  de 15 zile  de la data comunicării acestuia.

Plângerea însoţită de copia  de pe procesul verbal  de constatare a contravenţiei, se depune la regionala de cai ferate  din care face parte agentul constatator , care o va trimite de îndată judecătoriei în a cărei  rază  teritorială s-a săvârşit contravenţia .

În situaţiile  prevăzute la art 6  al 3 , plângerea însoţită  de copia  de pe procesul verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a amenzii, se depune la regionala  de cai ferate  de care aparţine agentul constatator .

   Art.10  – Plângerea se soluţioneaza de judecatoria în a carei raza teritoriala s-a savârşit contravenţia .

  Art. 11 Dispoziţiile  prezentei hotărâri  se întregesc  cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr 2 / 2001  privind stabilirea  şi sancţionarea contravenţiilor  .

Impactul unei stele…..

Motto: ”Să fim uniți în lucruri bune!”
Iată că un subiect care ține prima pagină a ziarelor îmi oferă posibilitatea de a scrie din nou pe blog. M-am abținut prea mult, dar am decis să-mi fac cunoscut punctul de vedere.
Urmare a bâlbelor ocazionate de sancționarea şoferului care purta acele numere de înmatriculare auto personalizate cu celebra obscenitate posibil adresată unui partid politic, am ales să ofer paginii de Facebook a Poliției Române DOAR O STEA și o recenzie scurtă și sinceră: ”De imaginea mea cine are grijă”?
Acest lucru mi.a atras antipatii din partea altor polițişti şi am încercat să explic fiecăruia motivele care au stat la baza deciziei mele de a acorda 1 stea. Acești colegi de breaslă care nici măcar nu au încert sa analizeze motivele gestului meu aveau o unică și ”puternică argumentație”: ”Trebuie să fim uniți, să susținem instituția în fața atacului celor din exterior!”
Voi repeta:
1. Unica mea steluță poate fi reparată oricând doresc să fac altă recenzie, dar am ales ca prin acest gest să trag un semnal de alarmă, nu să terfelesc imaginea poliției, așa cum mi s-a spus că am reușit prin notarea cu o stea.
2. De multe ori am apreciat postările paginii oficiale de Facebook și am ajutat la mediatizarea informațiilor pentru că natura lor impunea acest lucru, această atitudine am avut-o și înainte și după recenzia de o stea!
3. Chiar și cu ”steluța” mea, pagina de Facebook a continuat postările la același nivel înalt oferind informații și și exemple utile, asta însemnând că nu am îngreunat cu nimic această activitate online de promovare a unei imagini bune.
4. Părerile și recenziile celor ”din exterior” pot fi un etalon al drumului pe care se află instituția reprezentată de acest cont de facebook în funcție de numărul de recenzii într-o anumită direcție, dar NICIODATĂ un drum nu poate fi ales DOAR în funcție de recenzii.
5. Voi continua să mă bucur de libertatea de exprimare și pe viitor, iar dacă cineva consideră că ar trebui să-mi fie rușine, poate că așa este, dar am și eu o limită naturală în a gândi și mă opresc fără să vreau la un nivel care lasă loc acestei concluzii…….. sau poate că NU!
6. Niciodată NU voi fi de acord să apăr până în pânzele albe acțiuni, atitudini ale colegilor/șefilor de breaslă, doar pentru a fi ”uniți” în condițiile în care conform propriului filtru mental NU sunt de acord cu acestea.

Motto: ”Să fim uniți în lucruri bune”!

Nu am pregătirea profesională să disec unde înclină balanța dreptății în cazul acestor plăcuțe de înmatriculare cu număr obscen, dar cred că trebuiau luate minime măsuri sancționatorii de la prima oprire în trafic. Nefiind specializat în legislația circulației pe drumurile publice, eu i-aș fi aplicat șoferului o amendă conform Legii 61/1991 R -atât judec, dar tot e ceva față de multele opriri în trafic fără nicio măsură pentru ca apoi să se decidă deschiderea unui dosar penal. Să nu mai spun că bâlbele și erorile au întors ulterior balanța dreptății legislative conform comunicatului Poliției Române.

Poliția Română:

”Având în vedere interesul public major în ceea ce privește circulația pe drumurile publice din România a unui autoturism înmatriculat în Suedia, Centrul de Informare și Relații Publice al Inspectoratului General al Poliției Române este abilitat să comunice următoarele:

În conformitate cu ultimele precizări primite pe canalele de cooperare polițienească internațională, Poliția Română va preda autorităților suedeze numerele de înmatriculare personalizate, cu conținut obscen, ridicate la data de 31 iulie 2018, întrucât acestea au fost retrase de către emitent. Cu respectivul autoturism se poate circula numai cu utilizarea numerelor de înmatriculare permanente.

Referitor la modul eronat în care Direcția Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a realizat argumentarea juridică privind aplicabilitatea, în acest caz, a Convenției de la Viena, din anul 1968, inspectorul general al Poliției Române a dispus deja declanșarea unor verificări, la finalul cărora vor fi luate măsurile legale care se impun și vor fi aduse, de îndată, la cunoștința opiniei publice.

În ceea ce privește dosarul penal instrumentat în prezent, în cursul zilei de astăzi, Brigada de Poliție Rutieră din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București va propune unității de parchet competente soluția de clasare a cauzei.”

Efectele nedorite ale nerulării autovehiculelor!

Pot spune că efectele nedorite nu mă aşteptam să fie atât de vizibile. De asemenea recunosc de la început că nu am cunoştințe aprofundate de mecanică. Şi tot aici se impune să menționez că şi eu am „un utilaj” care stă in parcare de mai multe luni de zile.

Ieri, în timp ce treceam pe aleea pietonală mi-a atras atenția o maşină parcată regulamentar. Doar trecusem pe lângă acea maşină de sute de ori fără să-i dau importanță. E nelipsită din această parcare unde proprietarii obişnuiesc să o parcheze/abandoneze cu lunile. Practic face parte din peisajul urban.

Efectele -toba de eșapament a cedat!

Aşa cum vedeți în fotografie, chiar strigă după îndurare şi ajutor. Din discițiile purtate cu vecinii am aflat că toba de eşapament este căzută de mai bine de 20 de zile. Strigăt neauzit al autovehiculului greu încercat. Dacă stăm să calculăm ce marcă este şi cât o fi costat la momentul ieşirii pe poarta fabricii vom avea parte de o filă de istorie.

Cert este că se impune o implicare mai pronunțată a autorităților locale pentru eliberarea parcărilor de maşini abandonate.
Cam cât timp îi trebuie unei tobe de eșapament să ruginească până se desprinde de caroserie?
Asta fără a implica vreo eventuală zguduire în trafic a caroseriei deoarece cadavrul de fier zace nemișcat!

Să fi fost abuzată sexual și să nu creadă pe altcineva?

Se pare că mă apuc iar de scris pe blog pentru că altcineva mă determină. Nu spun că e un lucru rău, dar știu că m-am tot abținut cu toate că subiecte sunt zilnic.

Astăzi am fost determinat de altcineva să scriu această postare!


Imediat ce am citit titlul acestui articol share-uit pe Facebook m-am enervat la culme. Nu se poate să strici bătrânețea unei femei, să-i tulburi cei 81 de ani cu poftele tale carnale. Am vrut să las un comentariu, să-mi vărs veninul pe viețuitoarea care a putut avea un creier atât de neutilizat. Pe nevertebrata care gândind cu un singur cap a ajuns la o astfel de idee….
Când să mă dezlănțui am văzut mesajul unei cunoștințe de pe Facebook R.C. : ” …i.a plăcut și ei…” ……

OFFFFFFF, Doamne că mare grădină mai ai………
R.C. este persoana care pe 21.10.2017 îmi povestea:”Pe mine m-au rapit cand voiam sa ma duc acasa, era in jur de ora 8 seara, am avut un conflict cu Onur ala, ei m-au urmarit pana am intrat pe o strada unde nu sunt multe casa, acolo s-au dat jos din masina m-au batut, dupa m-au luat fortat in masina lor. M-au dus intr-o casa acolo m-au fortat sa i-au droguri. M-au tinut sechestrata o saptamana, m-au violat de nenumarate ori, am trecut prin niste clipe de cosmar. Nu au apucat sa ma bage la produs, au vrut sa ma trimita in afara ,voiau sa-mi faca documente false. Am avut noroc ca acolo era un baiat care m-a ajutat sa scap” referindu-se la descinderile de care a beneficiat!
Cum să te mai cred eu că tu la 19 ani ai fost victimă, dacă tu nu dai crezare nevinovăției unei femei de 81 de ani violată?
Cum? Cum? Cum?
În plus ”abuzatorii tăi” sunt deferiți justiției și doar tu știi care-i adevărul, dacă așa judeci o bătrână de 81 de ani violată de 2 ori……

Polițiștii vrânceni s-au alăturat campaniei ”VIAȚA FĂRĂ DROGURI”

Campania ”Viața  fără droguri” a fost inițiată de ziarul online ACTIV PRESS.

În perioada 16 octombrie a.c.-16 februarie 2018, polițiștii vrânceni se alătură unei campanii de informare şi conștientizare destinată liceenilor, în scopul prevenirii  consumului de droguri și a altor substanțe psihotrope.

Campania ”Viața  fără droguri” a fost inițiată de  publicația locală ACTIV PRESS, la care sunt parteneri specialiștii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Vrancea, Inspectoratului Școlar Județean Vrancea, dar și Cătălina Maria Dascălu – Psiholog.

Proiectul se va derula în toate liceele din Municipiul Focșani și conține sesiuni de informare a adolescenților cu privire la efectele negative ale consumului de droguri, simptome şi posibilități de intervenție în cazul consumului de droguri, descrierea comportamentelor deviante dar și abordarea soluțiilor în situații riscante.

În zilele de 14-15 noiembrie a.c., campania a debutat cu o primă activitate la Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” și la Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” din municipiul Focșani. Discuțiile libere cu elevii au vizat conștientizarea pericolelor cauzate de consumul acestor substanțe precum și dezvoltarea unor abilități de petrecere a timpului liber, dezvoltarea sănătoasă și cultivarea spiritului competitiv /creativ pozitiv.

La data de 20 noiembrie a.c., polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității și ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate  din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, s-au aflat în mijlocul elevilor din cadrul  Liceulului Pedagogic „Spiru Haret” și ai Liceului cu Program Sportiv, fiind dezbătute efectele negative pe care le au drogurile, riscurile  consumului, comportamentele violente asociate precum și efectele nocive pe care le prezintă.

Recomandările poliţiştilor pentru prevenirea consumului şi traficului de droguri:

– fii foarte atent la alegerea cercului de prieteni. Nu ezita să-ţi schimbi anturajul când constaţi că acesta are preocupări infracţionale;
– nu ceda tentaţiei de a încerca drogurile – şi prima încercare comportă un risc, dependenţa instalându-se chiar de la prima doză, în cazul drogurilor de mare risc;
– fii puternic, responsabil şi refuză unele propuneri ale amicilor tăi dacă îţi pare că au caracter imoral sau ilicit;
– dacă mergi la petreceri cu mai mulţi prieteni, hotărâţi de la începutul serii ca unul dintre voi să rămână lucid şi să se preocupe ca toţi să ajungeţi în siguranţă acasă;
– caută alternative sănătoase de petrecere a timpului tău liber care să îţi şi ofere satisfacţii (muzica, sportul, o nouă relaţie, drumeţiile sau acţiunile de voluntariat).
– este posibil să ai unele probleme în familie, la şcoală sau în relaţie; drogurile şi alcoolul nu reprezintă niciodată o soluţie, ci doar o problemă în plus.

 

Ghinion curat !

Răsfoind presa județului am găsit și un comunicat al Inspectoratului Județean de Poliție Vrancea transmis de către dl scms. Bogdan Toader:

„La data de 20 septembrie a.c., ora 13.10, un bărbat de 42 ani, din comuna Străoane, în timp ce conducea un autoturism pe DC 49 a acroşat o autospeciala de poliţie care circula din sens opus. În urma impactului au rezultat doar pagube materiale. Ambii conducători auto au fost testaţi alcoolscop, rezultatul la testarea poliţistului find 0,0 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar în cazul conducătorului auto vinovat de producerea evenimentului rezultatul a fost de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la o unitate medicală unde i s-au recoltat doua mostre biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal.”

Cum domnule amețit să nu poți dumneata să ții mașina pe sensul propriu și să ajungi liniștit acasă în condițiile în care pe lângă autospeciala poliției oricum treceai fără să fii oprit că doar v-ați intersectat venind din sensuri opuse!

Mai bea omul și conduce mașina ulterior, dar de obicei se proptește în vreun gard, cap de pod , râpă, arbore, parapet etc . Cred totuși că șoferul nici în ruptul capului nu a dorit să interacționeze în vreun fel cu polițiștii, dar a fost trădat de mașină. Aceasta, sătulă de atâtea manevre bruște la care a fost supusă de către șoferul aburit de alcool s-a gândit că nu ar strica să facă și ea o manevră bruscă din răzbunare 😀 !

Am mai văzut scena aceasta la concursurile de călărie atunci când în fața obstacolului calul s-a oprit și l-a propulsat pe călăreț prin forța inerției

https://youtu.be/n7hfQR5hx0k

Oarecum  tot de autovehicul a fost trădat și  Aurel Bosnea care în timp ce conducea fără a purta centura de siguranță a fost oprit pentru a fi sancționat de către polițiștii rutieri numai că aceștia l-au reținut deoarece verificându.l în bazele de date ale poliției au constatat că autoritățile din Germania au emis Mandat European de Arestare pe numele acestuia pentru comiterea de furturi!

Fir-ar ea de mașină să fie!

Transformarea lui Ceaușescu

S-a întâmplat să nu am ce face și astfel am dat un search pe youtube folosind cuvântul cheie ”documentar”, în loc să pierd timpul jucându-mă pe tabletă. Imediat mi-a atras atenția un documentar dedicat lui Ceaușescu- președintele comunist al României și pentru că era realizat de către o televiziune străină i-am dat play să văd și eu cum ne vedeau alții traiul.

Din păcate documentarul a fost prea puțin vizualizat și a bifat doar 2.345 de curioși !

Îl las aici pentru că sper să aducă informații noi și utile și altor persoane pentru că mie mi-a adus :

https://youtu.be/H4bEurUBZbA

Început de an cu realitate crudă !

Ne-am urat de bine, ne-am felicitat reciproc pentru realizările anului 2015 și apoi am început să ne propunem realizarea fapte și lucruri mărețe pentru anul 2016. Am făcut schimb între noi de gânduri bune pentru NOUL AN 2016 și iată că 5 zile ale acestuia s-au scurs deja. Întâmplarea face ca în această zi să descopăr o filmare care m-a adus pe mine în lumea realităților dure trăite de oameni care fac parte din tabere diferite amplasate pe baricade adverse și nu știu de cine să/mi fie mai multă milă. Hoți, tâlhari, drogați , prostituate, boschetari , oameni fără locuință, gunoaie, șobolani, droguri, alcool, violență etc sunt prezente în reportaj.

Filmarea merită vizionată în totalitate, iar domnul polițist demn de toată stima și respectul -Alexandru Găitan- care lucrează de 22 de ani în cel mai rău famat cartier al Bucureștiului este un un om care a trăit mai multe experiențe decât ne putem imagina noi stând odihniți în pat privind tavanul.  Poveștile  de groază, cu sânge, cu dramă și cu moarte și interviuri luate pe stradă care compun articolul video sunt terifiante și pentru o trezire la realitate și recomand tuturor să vizioneze :

http://www.youtube.com/watch?v=TnNjit9tkVU

 

Am făcut și un stop cadru elocvent și am folosit această fotografie ”reprezentativă” întrucât în imagine este o prostituată intervievată și pe peretele din spatele acesteia este un îndemn de factură religioasă : ”POCĂIȚI-VĂ” !

DSC_0061[1]

https://greatfind-a.akamaihd.net/GreatFind/cr?t=BLFF&g=c955b130-70d3-43a6-99a0-c375c3a90fb4https://greatfind-a.akamaihd.net/GreatFind/cr?t=BLFF&g=c955b130-70d3-43a6-99a0-c375c3a90fb4