Legea 61/1991, modificări din 26.01.2020

Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice a fost modificată. Prin același act normativ au mai fost modificate încă două legi. Este vorba de Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române.
Aceste modificări sunt făcute în scopul aplicării cu fermitate a măsurilor polițienești. Creșterea autorității polițiștilor este necesară și se realizează prin legi clare. De asemenea s-a încercat acoperirea unor situații neprevăzute în legislația anterioară. Salut aceste modificări legislative cu mențiunea că toate legile sunt perfectibile și mai sunt multe de pus la punct. De exemplu încasarea amenzilor / executarea acestui tip de debit nu are în sprijin un cadru legal puternic. Nornele de ordine și liniște publică sunt deseori încălcate de persoane care niciodată nu vor plăti pentru faptele lor. Neavând locuri de muncă, bunuri mobile sau imobile pe numele lor nu vor simți ”la buzunar” amenzile. Acest lucru știrbește autoritatea poliției și anulează forța coercitivă a legii care sancționează!

Legea 192 din 25 octombrie 2019 – doar art. I modifică Legea 61/1991

ART. I

1. La articolul 2, punctele 1) şi 31) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„1) săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora;
31) refuzul unei persoane de a furniza date pentru stabilirea identităţii sale sau de a se prezenta la sediul poliţiei, la cererea ori la invitaţia justificată a organelor de urmărire penală sau a organelor de ordine publică, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu;”

2. La articolul 3 alineatul (1), literele a), c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„a) cu amendă de la 100 lei la 500 lei, cele prevăzute la pct. 3), 4), 11), 14), 17), 18), 22), 33) şi 34);
c) cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei, cele prevăzute la pct. 2), 5)-10), 13), 15), 19), 20), 26), 29), 31) şi 32);
d) cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei, fapta prevăzută la pct. 27) şi 30);”

3. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:

„ART. 4^1

Repetarea contravenţiilor prevăzute la art. 2 pct. 1), 25)-27), într-un interval de 24 de ore de la constatarea primei fapte, se sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei sau prestarea a 50-100 de ore de activităţi în folosul comunităţii, faptele prevăzute la pct. 1) şi 25);
b) cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei sau prestarea a 70-120 de ore de activităţi în folosul comunităţii, faptele prevăzute la pct. 26);
c) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei sau prestarea a 100-150 de ore de activităţi în folosul comunităţii, faptele prevăzute la pct. 27).”

4. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 9
Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”

Pe 26 ianuarie 2020 vor intra în vigoare noile prevederi ale Legii 61/1991.

Personal lucrez cu Legea 61/1991 și știu care ar trebui să fie efectul aplicării ei. Sunt deschis la conversații pe această temă și abia aștept să comunicăm!

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *