Contravenții care pot fi constatate în tren H.G. 203/1994