Carte

Doina , de Mihai Eminescu

De la Nistru pân’ la Tisa Tot Românul plânsu-mi-s’a, Ca nu mai poate strabate De-atâta strainatate. Din Hotin si pân la Mare Vin Muscalii de-a