Din Focşani

Sângele înseamnă viață…

… atât pentru ce-l care-l are cât și pentru cel care are nevoie de sânge. Din păcate suntem foarte puțini cei care ne gândim că